Svenskar?


#6041

[quote=“cyber-lili”]
Ahaha. I wish I could have tested one of those as a kid. I’ve been only twice in IKEA in my life : when I was 8 or something (too old to test those playgrounds) and two months ago (WAY too old). Imagine this huge bunch of kids throwing balls at each other’s face and screaming, crying, nightmare, ahaha, while the parents are all happy stealing the free pencils and making lists of stuff they’d like to buy (but won’t), ahah.
[/quote]

Haha! That just really sums up the IKEA-going experience!! :smiley: In Holland I remember going to an IKEA when I was like 8 or something and they had a movietheatre (In my mind it was THAT big) in the IKEA and they had pillow fights in there…I am all ‘reunioning’ my ass off in the Svenskar joint. Oh dear, how sad, nevermind.


#6042

[quote=“Seth_Gecko”]
So do they have those massive playgrounds with kids throwing balls at each other in the IKEA of Sweden?
[/quote]

Yeah, we have that everywhere. At Ikea and restaurants, etc…

But wasn’t this thread for Swedes only? :wink:


#6043

Haha everywhere!? Like in the subway, at funerals and Christmas dinners? ;DAnd yeah, this thread is strictly for the Swedes!


#6044

Haha, no. :smiley:We have it on supermarkets. You just drops the kids there and go shopping yourself.


#6045

EU stämmer Sverige.

Imperialist jävlar!


#6046

Can you love and hate a woman at the same time?


#6047swedish traditon :-X


#6048

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord

Du tysta, Du glädjerika sköna!Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat Ditt namn flög över jorden.

Jag vet att Du är och Du blir vad du var.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,

din trohet till döden vill jag svära.

Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,

din fana, högt den bragderika bära.

din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,

för Sverige, den kära fosterjorden.

Jag byter Dig ej, mot allt i en värld

Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.


#6049

Haha!


#6050

Själv var jag i New York under midsommaren och lyssnade på punk, lite Dylan och några ljud från gatan mellan låtarna.


#6051

Alltid velat besöka New York och lyssna på Dylan! Vad gjorde du där?